Pagament duplicat

Un pagament duplicat és un pagament addicional realitzat a un proveïdor que ja s’ha pagat. Els pagaments duplicats es produeixen per deficiències en els processos de comptes d'una entitat que no detecten la presència de pagaments previs. Per exemple, el programari de deutes hauria de detectar automàticament un número de factura del proveïdor pel qual ja s’ha efectuat un pagament. El cas més freqüent en què es produeixen pagaments duplicats és quan una factura del proveïdor no conté un número de factura identificatiu (com passa sovint amb les facturacions periòdiques).

Algunes empreses d’auditoria s’especialitzen en la detecció de pagaments duplicats per als seus clients.