Posició fiscal

Una posició fiscal és una posició que una entitat adopta en una declaració d’impostos presentada prèviament o que espera adoptar en una declaració d’impostos futura, que utilitza per mesurar actius i passius per impostos sobre la renda corrents o diferits. Una posició fiscal pot produir una reducció o ajornament permanent dels impostos sobre la renda a pagar.

Exemples de posicions fiscals són la decisió de no presentar una declaració d’impostos, de canviar els ingressos entre jurisdiccions tributàries i de classificar una transacció com a exempta d’impostos.