Vacances acumulades

Les vacances acumulades són l’import de la retribució obtinguda pels empleats, però que encara no l’utilitzen. L’import de les vacances acumulades és un avantatge per als empleats i una obligació per a l’empresari. Si un empleat no utilitza el temps de vacances acumulat al final del seu treball, l'import restant no utilitzat el paga l'empresari, en funció de l'última tarifa horària pagada al treballador.

L’entrada de salaris acumulats és un dèbit al compte de despeses de compensació (o salaris) i un crèdit al compte de salaris (o salaris) acumulats. El compte de salaris acumulats és un compte de passiu i, per tant, apareix al balanç. Si l'import es paga en el termini d'un any, aquesta línia es classifica com a passiu corrent al balanç.