Cost incontrolable

Un cost incontrolable és una despesa sobre la qual una persona no té control directe. El concepte s'aplica més comunament al gerent d'un departament, les despeses del qual de departament inclouen diverses línies de comanda que no té capacitat per modificar. Alguns exemples de costos incontrolables són:

  • Despeses de lloguer
  • Assignació de despeses generals corporatives
  • Assignació de despeses administratives administratives
  • Despeses d'amortització

Els costos incontrolables poden ser una preocupació quan s’està jutjant un gerent en funció de les despeses del departament. Per exemple, hi ha un augment programat del pagament del lloguer al propietari i una part d’aquesta despesa s’assigna a un departament que ocupa una part de la propietat llogada. Sembla que el gerent d’aquest departament gestiona malament les seves despeses a causa de l’augment de les despeses de lloguer, tot i que no va ser responsable del contracte de lloguer.