Espoli

Espolisón residus o deixalles derivats del procés de producció. El terme s’aplica més comunament a les matèries primeres que tenen una vida útil curta, com ara els aliments que s’utilitzen a la indústria de l’hostaleria. El deteriorament normal és la quantitat estàndard de residus o deixalles causada per la producció i que és difícil d’evitar. Per exemple, estampar peces d'una xapa de metall inevitablement provocarà que alguns dels metalls quedin inutilitzables. El deteriorament anormal supera la taxa normal o esperada de deteriorament. Per exemple, un menjar massa cuinat no es pot servir a un client i, per tant, es classifica com a deteriorament anormal.

A la comptabilitat, el deteriorament normal s'inclou en el cost estàndard de les mercaderies, mentre que el deteriorament anormal es carrega a la despesa a mesura que es produeixi. Això significa que el cost del deteriorament normal es pot registrar inicialment com a actiu i, a continuació, carregar-lo a la despesa en un període posterior.