La terra és un actiu corrent?

La terra és un actiu fix, cosa que significa que el seu període d’ús previst ha de superar un any. Atès que els actius només s’inclouen a la classificació d’actius corrents si s’espera que es liquidin en un any, els terrenys no s’han de classificar com a actius corrents. En canvi, la terra es classifica com a actiu a llarg termini i, per tant, es classifica dins de la classificació d’actius fixos del balanç.

En tot cas, es considera que la terra és l’actiu de més vida, ja que no es pot depreciar i, per tant, té una vida útil essencialment eterna. L’única excepció és quan s’extreuen recursos naturals de la terra, en aquest cas el període d’esgotament previst per a l’extracció de recursos es podria considerar la vida del bé terrestre.