Cost estimat

El cost estimat és la projecció de la quantitat de costos que es generaran per construir un producte o construir alguna cosa. Aquest import es deriva com a part del procés de pressupost de capital per a un projecte intern o com a part d’una oferta de vendes quan s’intenta vendre a un client. La part que emeti el cost estimat es pot retenir a l’import de la projecció segons els termes d’un contracte de preu fix.