Cost de la no conformitat

El cost de l’inconformitat comprèn aquells costos incorreguts com a conseqüència d’un incompliment dels estàndards de qualitat d’un producte. Aquests costos es desencadenen quan els problemes del procés de producció provoquen imperfeccions que fan que els productes siguin inutilitzables. Els costos poden incloure la reelaboració, la ferralla, els costos del servei de camp, les substitucions de la garantia i el cost dels clients perduts.