Transacció no emissora

Una transacció no emissora és una transacció que implica un valor que no beneficia l’emissor original del valor. Aquesta situació es produeix normalment quan un inversor ven les seves participacions a un altre inversor. Una transacció no emissora està exempta dels requisits de registre de la Comissió de Valors i Borses.