Import net en llibres

El valor en llibres net es refereix al saldo registrat actual d’un actiu o passiu, compensat amb l’import del contracompte amb el qual s’aparella. Per exemple, un actiu fix té un saldo registrat actual de 50.000 dòlars i hi ha una depreciació acumulada de 10.000 dòlars al compte contra el qual es va emparellar. Això significa que el valor net comptable de l’actiu és de 40.000 dòlars. De la mateixa manera, si un passiu de bons té un saldo registrat actual de 250.000 dòlars i hi ha un descompte de 20.000 dòlars en bons a pagar vinculats al mateix bó, el valor net comptable de l’objectiu és de 230.000 dòlars.