Auditoria

L’auditoria es refereix a la capacitat d’un auditor d’aconseguir un examen exhaustiu dels registres financers i estats financers d’un client. Un encàrrec d’auditoria té un nivell d’audibilitat més alt quan es presenten les condicions següents:

  • Els registres financers del client estan ben organitzats i complets

  • El personal del client és transparent en les seves relacions amb l’auditor

  • El client té un bon sistema de control intern