Fons de projectes de capital

Un fons de projectes de capital s’utilitza en comptabilitat governamental per fer un seguiment dels recursos financers utilitzats per adquirir i / o construir un actiu de capital important. Un cop s’ha completat l’actiu, es dóna per acabat el fons.