Costos de fallada

Els costos de fallada són els que incorre un fabricant quan produeix productes defectuosos. Hi ha dos tipus de costos de fallada, que són interns i externs. Els costos de falles internes es produeixen abans que els productes s’envien als clients, mentre que els costos de falles externes es produeixen després de l’enviament. Alguns exemples dels dos tipus de costos són:

  • Costos de falles internes. Inclou ferralla, reelaboració i preus de venda reduïts de béns reelaborats.

  • Costos de falles externes. Inclou les despeses de garantia, els costos legals associats a la resolució de reclamacions dels clients, els costos del servei de camp, els costos de retirada, les comandes cancel·lades i la pèrdua de la bona voluntat del client.

Els costos de fallada externa solen ser substancialment superiors als costos de fallada interna, de manera que és lògic que un fabricant faci més esforços per garantir que tots els productes que surten de la fàbrica compleixin els seus estàndards de qualitat.