La meritació de la bonificació

Visió general de la meritació de bons

S’hauria de acumular una despesa de bonificació sempre que s’espera que el rendiment financer o operatiu d’una empresa sigui igual als nivells de rendiment requerits en els plans de bonificació actius. La decisió d’acumular una bonificació requereix un judici considerable, ja que durant tot el període d’actuació es poden incloure molts mesos futurs, període durant el qual una persona pot no continuar assolint els objectius del seu pla de bonificació, en aquest cas s’hauria de revertir qualsevol acumulació de bonificació prèvia. A continuació, es detallen algunes maneres alternatives de tractar un merit de bonificació durant les fases anteriors d’un període de bonificació:

  • No acumuleu cap despesa fins que hi hagi una probabilitat raonable que s’aconsegueixi la bonificació.
  • Acumuleu una despesa més petita al principi d’un període de rendiment per reflectir el risc més elevat de fracàs en el rendiment i acumuleu una despesa més gran si la probabilitat d’èxit millora.

Una cosa que no hauríeu de fer és acumular una despesa de bonificació important en una situació en què la probabilitat que s’atorgui la bonificació és baixa; aquesta meritació és essencialment la gestió de beneficis, ja que crea una despesa falsa que posteriorment es reverteix quan es completa el període de rendiment.

Una mostra de meritació de bonificació és: