Ingressos per operacions

Els ingressos per operacions són els beneficis generats per les operacions d’un negoci. Aquesta classificació dels ingressos exclou els guanys i pèrdues per la venda d’actius, ingressos per interessos, despeses per interessos i qualsevol altre ingrés no relacionat amb les operacions bàsiques de l’empresa. Els inversors i els creditors prefereixen examinar aquest número per avaluar la capacitat d'una organització per guanyar diners de forma continuada.

Per exemple, una empresa informa de vendes de 1.000.000 de dòlars, de costos de béns venuts de 650.000 dòlars i de despeses d’explotació de 325.000 dòlars. Els seus ingressos per operacions són de 25.000 dòlars.