El llibre del dia de vendes

El llibre diari de vendes és un llibre major que es registra la informació detallada clau de cada venda de crèdit individual a un client, incloent-hi el següent:

  • Nom del client

  • Nombre de factura

  • Data de la factura

  • Import de la factura

Normalment, aquesta informació s’afegeix al diari de vendes al final de cada dia hàbil, basant-se en les còpies de l’empresa de totes les factures dels clients emeses.

El total diari de les vendes que figuren al diari de vendes es transfereix al llibre major de vendes. Per tant, el registre més detallat de les vendes de crèdit és el diari de vendes, amb només els diaris totals de vendes de crèdit que apareixen al llibre major de vendes.

El diari de vendes només s’utilitza en sistemes de comptabilitat manual. No s’utilitza en sistemes de comptabilitat informatitzats, ja que el programari de comptabilitat emmagatzema i agrupa automàticament totes les factures dels clients preparades a través del sistema informàtic; no cal preparar un diari de vendes.

Termes similars

El diari de vendes també es coneix com a llibre de vendes.