Bitllet horari

Un tiquet horari és un document utilitzat per un empleat per registrar les hores treballades. L’objectiu d’un tiquet horari és acumular les hores que pagarà un empleat en la propera nòmina. Un cop finalitzat el període de paga, els empleats han de revisar i aprovar els tiquets temporals per un supervisor, després dels quals el personal de nòmines els utilitza per compilar les hores treballades, que és la base per al càlcul de la retribució bruta.

Un format comú per a un bitllet horari és que s’imprimeixi en un format de paper pesat oblong, que després s’insereix en un rellotge horari quan un empleat entra o rellota. El rellotge horari marca la data i hora actuals al bitllet.

Un cop finalitzada la nòmina, els bitllets temporals relacionats s’arxiven durant diversos anys, en funció de la normativa aplicable de nòmines. Un cop finalitzat el període legal de conservació, s’autoritzen la destrucció dels tiquets horaris i es retiren dels arxius.

Un problema important amb els tiquets de temps és que els companys de feina poden participar en un cop de puny de companys, que es produeix quan un empleat fa entrades i sortides d'altres empleats, tot i que realment no estan al recinte. Aquest problema es pot eliminar canviant a rellotges electrònics biomètrics.

Ara els horaris són menys habituals, ja que moltes empreses s’han traslladat a sistemes de cronometratge electrònics que permeten l’entrada d’hores treballades des de telèfons intel·ligents, estacions de treball informàtiques i rellotges electrònics que accepten targetes de lliscament dels empleats.

Termes similars

Un bitllet horari també es coneix com atargeta de temps.