Prenent una empresa privada

La privació d'una empresa es produeix quan una empresa dóna de baixa les seves accions. Fer-ho permet evitar els pesats requisits d’informació i control de ser una empresa pública. Una empresa pot passar a la privada en una de les dues circumstàncies següents:

  • No hi ha més de 300 accionistes registrats
  • No hi ha més de 500 accionistes registrats i la companyia no ha superat els 10 milions de dòlars d’actius al final dels darrers tres exercicis fiscals.

Tingueu en compte que, segons la Llei Jumpstart Our Startups (JOBS) de 2012, el criteri per tenir 500 accionistes i un límit d’actius de 10 milions de dòlars ha augmentat fins a 2.000 accionistes o 500 inversors no acreditats, pel que fa a haver de presentar informes a la SEC. Presumiblement, els mateixos requisits funcionen a la inversa per facilitar la privadesa.

Un accionista registrat és una persona o entitat que figura als registres accionistes d’una empresa com a propietària de les seves accions. Una corredoria pot ser l'accionista del registre en nom dels seus clients. Per tant, és possible tenir molts més accionistes reals del que indica el nombre d’accionistes registrats.

En qualsevol de les dues circumstàncies precedents, passar a privat implica presentar el formulari 15 molt senzill a la SEC. Només cal l’aprovació del consell d’administració per passar a ser privada; no hi ha vot dels accionistes. A més, si les accions d’una empresa cotitzen en una borsa, s’ha de notificar a la borsa. El tipus de notificació varia segons l’intercanvi.

Si l’alta direcció no té cap dubte sobre la capacitat d’una empresa per continuar com a empresa pública, hauria d’intentar mantenir el nombre d’accionistes el més baix possible. Això significa no lliurar algunes accions addicionals als empleats, ni emetre warrants, ni cap altra acció que resulti en una dispersió d'un nombre reduït d'accions entre un gran nombre de nous accionistes.

Si hi ha massa accionistes, la companyia haurà de trobar una manera de reduir el nombre, com ara mitjançant un programa de recompra d’accions o una divisió inversa d’accions. A continuació, documenta les seves intencions a l'annex 13e-3, molt més elaborat, que presenta a la SEC. L’annex 13e-3 requereix un debat sobre els propòsits de la recompra o divisió inversa de les accions, de les alternatives considerades per l’empresa i de si la transacció és injusta per als accionistes no afiliats.

La SEC considera que les transaccions privades realitzen transaccions privades amb força sospita, basant-se en que han de ser transaccions unilaterals a favor dels que comprin accions existents. En conseqüència, espereu que la SEC revisi i comenti l’annex 13e-3, possiblement diverses vegades, cosa que pot provocar un retard de diversos mesos entre la presentació del formulari i la realització de qualsevol de les accions que s’hi indiquen. Un cop l’empresa prengui mesures per reduir el nombre d’accionistes que s’indica a l’annex 13e-3, pot presentar un formulari 15 i fer-se privat.

Una empresa que intenta passar a la privada ha de tenir cura de no realitzar recompenses d'accions de manera que s'interpretaria com una oferta de licitació, ja que la presentació d'una oferta de licitació requereix una documentació substancial. Una recompra es considera una oferta de licitació si es presenten la majoria de les condicions següents:

  • Hi ha una sol·licitud activa i generalitzada dels accionistes per obtenir les seves accions
  • La sol·licitud es fa per un percentatge substancial de les accions de la companyia
  • L'oferta de compra té una prima superior a la taxa actual del mercat
  • Les condicions de l’oferta són fermes i no negociables
  • L’oferta està condicionada a la licitació d’un nombre fix d’accions
  • L’oferta només està oberta durant un període limitat de temps
  • L’oferta està sotmesa a pressions per vendre accions
  • Hi ha publicitat sobre el programa de recompra

Per tant, evitar una oferta de licitació pot exigir recompenses ocasionals de valors en petites quantitats durant un període de temps, on es realitzen contactes amb accionistes individuals. Per evitar la condició d'un percentatge substancial de les accions de la companyia, considereu només la possibilitat de comprar les accions dels accionistes de lots estranys, que haurien de constituir una proporció molt petita del total de les accions pendents. El millor és implicar els advocats de valors de la companyia en aquest procés per mitigar el risc de tenir una oferta formal de licitació.

Gran part d’aquesta discussió ha estat sobre maneres d’evitar els requisits de presentació de documents privats. Tanmateix, hi ha el risc de processar accions si una empresa es fa privada sense una oferta formal de licitació per recuperar accions, ja que serà molt difícil per als accionistes liquidar les seves participacions un cop la companyia hagi esdevingut privada. Per tant, cal ponderar el risc de demandes i la facilitat d’utilitzar un formulari del formulari 15 per passar a la privació.