Sistema de vals

Un sistema de vals és un mètode per autoritzar el desemborsament d’efectiu. S'omple un val que identifica el que s'ha de pagar, l'import a pagar i el número de compte a carregar. Un cop aprovat aquest val, el sistema de desemborsament està autoritzat a emetre el pagament. Per tant, un sistema de vals és un control que s’utilitza per garantir que només es gasta efectiu en compres autoritzades.