Flux de caixa per acció

El flux de caixa per acció és l’import dels fluxos de caixa nets d’una empresa assignats a cada acció pendent. El flux de caixa per acció és seguit de prop pels inversors, perquè és difícil per a una empresa modificar la quantitat dels seus fluxos de caixa. Això fa que el flux de caixa per acció sigui una mesura més transparent dels resultats d’una empresa que el benefici per acció, que està sotmès a una certa confusió segons les normes comptables. Es calcula de la següent manera:

Fluxos de caixa nets / Nombre mitjà d’accions en circulació = Flux de caixa per acció

Per exemple, una empresa genera un flux de caixa net de 1.000.000 de dòlars en el seu darrer any d’operacions. Durant aquest temps, va tenir una mitjana de 500.000 accions en circulació. Això es tradueix en el càlcul següent:

1.000.000 $ Fluxos de caixa nets / 500.000 Accions mitjanes pendents

= 2,00 $ Flux de caixa per acció

La mesura es fa el millor seguiment en una línia de tendència durant diversos anys, per tal de discernir qualsevol canvi a llarg termini en els nivells de fluxos de caixa.

La informació sobre els fluxos de caixa està disponible a l’estat de fluxos de caixa d’una empresa. Si una empresa no proporciona informació sobre els fluxos d’efectiu, es pot aproximar afegint despeses no en efectiu (com ara depreciació i amortització) als ingressos nets reportats, més els canvis nets en les inversions de capital durant el període de report. L’addició de despeses no en efectiu impedeix que la xifra d’ingressos nets es desinfli artificialment.