Cost del valor afegit

Es produeix un cost de valor afegit quan es consumeix un actiu per augmentar el valor dels béns o serveis per al consumidor. Exemples de costos de valor afegit són els materials directes, la mà d’obra directa i els costos d’instal·lació associats a una venda. Aquests costos solen ser una minoria dels costos totals incorreguts per una empresa, cosa que deixa una oportunitat significativa per eliminar costos sense valor afegit, augmentant així els beneficis o permetent la reducció dels preus dels productes.