Compte de pèrdues i guanys d’un sol pas

El compte de pèrdues i guanys d’un sol pas presenta informació en un format simplificat. Utilitza un únic subtotal per a totes les línies de comanda d’ingressos i un únic subtotal per a totes les línies de comanda de despeses, amb un resultat net o una pèrdua que apareix a la part inferior de l’informe. Aquest format és el més utilitzat per a empreses que tenen operacions relativament senzilles, amb poques línies de comanda. Aquí teniu un format de mostra per a un compte de pèrdues i guanys d’un sol pas: