Element conciliador

Un element conciliador és una diferència entre els saldos de dues fonts que es comparen. Aquests elements es mostren en una conciliació de comptes, de manera que el saldo d'una font s'ajusta conciliant elements per arribar al saldo de l'altra font. Els dipòsits en trànsit i els xecs sense cobrar són exemples de conciliació d’elements en una conciliació bancària. Alguns elements conciliadors poden requerir ajustos als registres de l'entitat registradora, com ara una comissió de xec sense cobrar que hagi estat imposada pel banc de l'entitat.