Comparabilitat

La comparabilitat és el nivell d’estandardització de la informació comptable que permet comparar els estats financers de diverses organitzacions entre si. Aquest és un requisit fonamental de la informació financera que els usuaris dels estats financers necessiten.

Els estats financers són més comparables quan s’apliquen les mateixes polítiques i normes comptables en diversos períodes d’informe, així com en diverses entitats d’una indústria. Per exemple, si diverses empreses de petroli i gas apliquen els mateixos estàndards comptables específics de la indústria als seus estats financers, hauria d’haver un alt nivell de comparabilitat dins d’aquesta indústria.