Factura del proveïdor

Una factura del proveïdor és la factura emesa per un venedor per les mercaderies lliurades o els serveis prestats a un client. El destinatari d’una factura del proveïdor emet les seves pròpies factures als seus clients i, per tant, pot referir-se a les factures del proveïdor com a factures del proveïdor per diferenciar-les de manera més clara.