Auditoria de contractes

L’auditoria de contractes implica un examen dels acords escrits amb els proveïdors. L’objectiu d’una auditoria contractual és assegurar-se que la quantitat i la qualitat dels béns i serveis lliurats al client eren correctes i que es facturava al client una quantitat adequada. Un possible resultat d’una auditoria del contracte és que el proveïdor ha de lliurar béns i serveis addicionals o que ha de rebaixar una part de les seves facturacions. L’amenaça d’una auditoria de contractes és un element dissuasiu útil per evitar que els proveïdors facturin excessivament o no lliurin a un client.