Costos d’escassetat

Els costos d’escassetat són aquells que incorre en una organització quan no té inventari en estoc. Aquests costos inclouen:

  • Pèrdua de negocis per part de clients que van a altres llocs a fer compres
  • Pèrdua del marge de les vendes que no s’han acabat
  • Despeses d’enviament nocturn per adquirir béns que no estiguin en estoc

Termes similars

Els costos d’escassetat també es coneixen com a costos d’esgotament.