Autoritat del personal

L’autoritat del personal és la prestació d’assessorament i altres serveis als gestors de línies. Alguns exemples de llocs de treball són la comptabilitat, les finances, les compres, els sistemes d'informació de gestió i els impostos. Les persones que ocupen aquests llocs de treball estan habilitades per ajudar les funcions de la línia (com ara producció i vendes), però no tenen cap autoritat sobre elles. Com a exemple d’autoritat del personal, el comptable de costos aconsella el gerent de vendes sobre quins productes tenen els marges més alts i els productes més valuosos per vendre.