Requeriment

Una sol·licitud és una sol·licitud escrita d’un empleat perquè el departament de compres d’una organització compri béns o serveis. Aquesta sol·licitud especifica l’article i la quantitat exactes que s’han d’obtenir, de manera que el personal comprador pugui obtenir de manera més eficient el que calgui. El gerent del departament pot signar un formulari de sol·licitud al departament del qual se li cobrarà la compra; en fer-ho, s’atorga l’autorització del gestor per a cada compra. L’ús d’una sol·licitud pot trigar molt de temps, de manera que moltes organitzacions utilitzen targetes d’adquisició per evitar el procés per a compres menys costoses.