Preus guanys múltiples

El múltiple de guanys de preus compara els beneficis per acció reportats per una empresa amb el preu de mercat de les seves accions comunes. Aquest múltiple l’utilitzen els inversors per jutjar el cost de les accions de la companyia. Durant un mercat en declivi, els preus globals de guanys múltiples tendeixen a disminuir per a les accions de totes les empreses, amb el contrari que es produeix quan l'economia està en expansió.

Els inversors tendeixen a subir els preus de les accions, cosa que augmenta els guanys de preus múltiples, quan hi ha expectatives de guanys majors en el futur, fins i tot si l’entitat emissora no informa actualment de guanys per acció. Això pot passar quan es publica o s’anuncia un nou producte o servei prometedor. El múltiple també pot augmentar quan els beneficis per acció reportats superen les expectatives dels analistes. Per contra, és probable que el múltiple disminueixi en qualsevol de les circumstàncies següents:

  • Un negoci reporta uns guanys decebedors
  • Un competidor llança un producte que competirà directament amb els productes de la companyia
  • S'eliminen les barreres comercials amb un altre país, cosa que augmenta el risc de competència de preus
  • Es presenta una demanda amb un pagament potencialment gran contra l’empresa

En tots els exemples, hi ha una indicació que el futur benefici per acció disminuirà.