Pla no contributiu

Un pla no contributiu és qualsevol pla de pensions o un altre tipus de pla de prestacions que paga íntegrament l’empresari. Els participants al pla no estan obligats a fer cap pagament. Els empresaris solen establir plans no contributius d’assegurança de vida per als seus empleats, tot i que l’import total de la cobertura sol ser baix. Els plans no contributius són més beneficiosos per als empleats de baixos ingressos, que d’una altra manera no podrien pagar els beneficis associats.