Definició de costos variables

Un cost variable és un cost que varia en funció del volum de producció o de la quantitat de serveis prestats. Si no es proporcionen serveis o producció, no hi hauria d’haver costos variables. Si la producció o els serveis augmenten, també haurien d’incrementar els costos variables. Un exemple de cost variable és la resina que s’utilitza per crear productes de plàstic; la resina és el component clau d’un producte de plàstic i, per tant, varia en proporció directa amb el nombre d’unitats fabricades. Per calcular els costos variables totals, la fórmula és:

Quantitat total d'unitats produïdes x Cost variable per unitat = Cost variable total

Els materials directes es consideren un cost variable. La mà d'obra directa pot no ser un cost variable si la mà d'obra no se suma ni es resta del procés de producció a mesura que canvien els volums de producció. La majoria dels tipus de despeses generals no es consideren un cost variable.

La suma total de tots els costos generals de fabricació i costos variables és el cost total dels productes fabricats o dels serveis prestats.

Si una empresa té una gran proporció de costos variables en la seva estructura de costos, la majoria de les seves despeses variaran en proporció directa amb els ingressos, de manera que pot suportar una recessió empresarial millor que una empresa que té una proporció elevada de costos fixos.