Mestre d'articles

Un element principal és un registre que llista la informació clau sobre un article d’inventari. Aquesta informació pot incloure la descripció, la unitat de mesura, el pes, les dimensions, la quantitat de comanda, etc. per a un article. Un mestre d'articles s'utilitza com a font d'informació per a diverses activitats de compra i planificació de la producció.