Fusió de forma curta

Una fusió de forma breu combina una empresa matriu i una filial que pertany substancialment a la matriu. Qualsevol entitat es pot designar com a supervivent de la fusió. Els requisits per a una fusió de forma breu s’estableixen als estatuts del govern estatal aplicable. Els estatuts estatals solen exigir que l'entitat matriu hagi de ser propietària d'almenys el 90% de la filial abans de poder fer una fusió de forma breu. Aquest enfocament s’utilitza per evitar que els accionistes de la filial hagin d’aprovar l’acord.