Costos de falles externes

Els costos d’error extern són aquells costos incorreguts a causa d’errors del producte després d’haver estat venuts als clients. Aquests costos inclouen:

  • Tarifes legals relacionades amb demandes judicials dels clients

  • Pèrdua de vendes futures de clients insatisfets

  • Recorda producte

  • Costos de devolució del producte

  • Costos de la garantia

Els costos de falles externes es classifiquen com a cost de qualitat.