Definició de dèbit de memòria

Una nota de dèbit és una reducció pendent del saldo en efectiu d’un compte bancari, que és una transacció de dèbit. El banc encara no ha processat completament la transacció; un cop ho ha fet (normalment durant el processament al final del dia), la designació de dèbit de memòria se substitueix per una transacció de dèbit normal i el saldo en efectiu del compte bancari es redueix per l'import del dèbit de memòria. Per exemple, una nota de dèbit pot ser un pagament electrònic pendent de sortida, una transacció amb targeta de dèbit, una comissió per emetre nous xecs, un pagament d’interessos d’un préstec o una comissió de fons insuficient.