Recuperació de deutes incobrables

La recuperació de deutes incobrables és un pagament rebut després que s’hagi designat com a no cobrable. Això es pot produir després d’haver-se emprès accions legals per recuperar una part a cobrar, com a pagament parcial d’un administrador de fallida, l’acceptació de patrimoni net a canvi de la cancel·lació de la part a cobrar o alguna situació similar. També podria sorgir simplement perquè es va cancel·lar una factura massa aviat, abans que s'haguessin explorat totes les alternatives possibles de cobrament.

Una recuperació del deute incorrecte també pot provenir de la venda de les garanties del prestatari. Per exemple, un prestador pot recuperar un automòbil després que un prestatari en un préstec per a automòbils hagi tardat a efectuar pagaments. El prestador ven el cotxe i els beneficis de la venda es consideren una recuperació del deute incorrecte.

La comptabilització d’una recuperació de deutes incobrables és un procés en dos passos, de la següent manera:

  1. Invertiu la gravació original d’un deute incobrable. Això vol dir crear un dèbit al compte de l’actiu per cobrar per import de la recuperació, amb el crèdit compensatori de la provisió per a comptes dubtosos contra el compte d’actiu. Si l’entrada original era, en canvi, un crèdit a comptes a cobrar i un dèbit a la despesa de deute incorrecte (el mètode de cancel·lació directa), inverteu aquesta entrada original.

  2. Registre el rebut en efectiu de la recuperació del deute incobrable, que és un dèbit al compte de caixa i un crèdit al compte d’actiu per cobrar.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found