Cost discrecional

Un cost discrecional és un cost o despesa de capital que es pot reduir o fins i tot eliminar a curt termini sense tenir un impacte immediat en la rendibilitat a curt termini d’una empresa. La direcció pot reduir els costos discrecionals quan hi ha dificultats de fluxos d’efectiu o quan vol presentar beneficis a curt termini millorats als estats financers. No obstant això, un període prolongat de reducció dels costos discrecionals redueix gradualment la qualitat del gasoducte de productes d'una empresa, redueix la consciència dels clients, augmenta el temps d'inactivitat de la màquina i també pot disminuir la qualitat del producte i augmentar la rotació dels empleats. Per tant, els costos discrecionals només són discrecionals a curt termini i no a llarg termini. Alguns exemples de costos discrecionals són:

  • Publicitat

  • Manteniment d’edificis

  • Aportacions

  • Formació dels empleats

  • Manteniment d'equips

  • Control de qualitat

  • Recerca i desenvolupament

Termes similars

Un cost discrecional també es coneix com a cost gestionat o despesa discrecional.