Comptes permanents

Els comptes permanents són aquells comptes que continuen mantenint els saldos continus al llarg del temps. Tots els comptes agregats al balanç es consideren comptes permanents; es tracta dels comptes d’actiu, passiu i patrimoni net. En una entitat sense ànim de lucre, els comptes permanents són els comptes d’actiu, passiu i actiu net. Els comptes permanents són objecte d’un considerable control per part dels auditors, ja que les transaccions emmagatzemades en aquests comptes haurien de carregar-se en concepte d’ingressos o despeses i, per tant, s’eliminaran del balanç.

Un compte permanent no ha de contenir necessàriament un saldo. Si mai no es registren transaccions que impliquin aquest compte o si el saldo s'ha reduït a zero, un compte permanent pot contenir un saldo zero.

És raonable revisar periòdicament la necessitat de comptes permanents i veure si n'hi ha que combinar-los, per reduir el nombre de comptes per als quals el personal comptable ha de controlar el contingut.

L'altre tipus de compte és el compte temporal, que només acumula informació per a un exercici fiscal, al final del qual la informació es trasllada al compte de resultats retinguts (que es presenta a la secció de recursos propis del balanç). Tots els comptes agregats al compte de pèrdues i guanys es consideren comptes temporals; aquests són els comptes d’ingressos, despeses, guanys i pèrdues.

Termes similars

Els comptes permanents també es coneixen com a comptes reals.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found