Unitat d'informes

Una unitat d'informació és un segment operatiu d'una entitat i és el nivell d'informació en què una entitat prova el seu deteriorament.