Cost del servei previ

El cost del servei previ és el cost associat a beneficis addicionals que s’han concedit mitjançant una modificació d’un pla de pensions. Aquest cost s'aplica als serveis prestats als empleats en períodes anteriors.