Fórmula de valoració empresarial

Hi ha diversos mètodes estàndard que s’utilitzen per obtenir el valor d’una empresa. Quan es calculi, probablement cadascuna tindrà una valoració diferent, de manera que el propietari que vulgui vendre una empresa hauria d’utilitzar les tres fórmules i decidir quin preu s’ha d’utilitzar. Els mètodes de valoració són:

  • Enfocament de mercat: basat en vendes. Compareu els ingressos de l’empresa amb els preus de venda d’altres empreses similars que han venut recentment. Per exemple, un competidor té vendes de 3.000.000 de dòlars i s’adquireix per 1.500.000 de dòlars. Es tracta d’un múltiple de vendes de 0,5 vegades. Per tant, si l’empresa del propietari té vendes de 2.000.000 de dòlars, el múltiple 0,5x es pot utilitzar per obtenir una valoració del mercat de 1.000.000 de dòlars. No obstant això, pot haver-hi alguns problemes amb aquest enfocament. En primer lloc, l’empresa que ja s’ha venut podria tenir fluxos d’efectiu o beneficis substancialment diferents; o bé, l’adquirent podria haver estat pagant una prima per la propietat intel·lectual o altres béns valuosos de l’adquirida. En conseqüència, només utilitzeu aquesta fórmula de valoració si l’empresa de comparació és força similar a l’empresa del propietari.

  • Enfocament de mercat: basat en els beneficis. Compareu els beneficis de l’empresa amb els preus de venda d’altres empreses similars que han venut recentment. Per exemple, un competidor té beneficis de 100.000 dòlars i es ven per 500.000 dòlars. Es tracta d’un múltiple de beneficis 5 vegades. Per tant, si l’empresa del propietari té beneficis de 300.000 dòlars, el múltiple 5x es pot utilitzar per obtenir una valoració del mercat de 1.500.000 dòlars. Tot i això, els beneficis es poden combinar amb una comptabilitat agressiva, de manera que pot tenir més sentit calcular un múltiple de fluxos d’efectiu en lloc de beneficis.

  • Enfocament de la renda. Creeu una previsió dels fluxos d'efectiu previstos per al negoci durant almenys els propers cinc anys i, a continuació, obteniu el valor actual d'aquests fluxos d'efectiu. Aquesta xifra de valor actual és la base d’un preu de venda. Hi pot haver molts ajustos en els fluxos d’efectiu projectats que poden tenir un impacte profund en la xifra de valor actual. Per exemple, el propietari pot haver estat pagant-se a si mateix més que la tarifa del mercat, de manera que l’adquirent podrà substituir-lo per un gestor de baix cost, cosa que augmenta el valor actual del negoci. O bé, el propietari no ha pagat prou per partides discrecionals, com ara la substitució i el manteniment d’actius fixos, de manera que aquestes despeses addicionals s’han de restar dels fluxos d’efectiu projectats, cosa que comporta un valor actual reduït. Aquest tipus d’emissions poden provocar una quantitat significativa de valors sobre la valoració d’un negoci.

  • Enfocament dels actius. Calculeu els valors de mercat dels actius i passius de l’empresa. Afegiu a aquests imports el valor assumit dels actius intangibles generats internament, com ara la marca de productes, les llistes de clients, els drets d'autor i les marques comercials. La suma d'aquestes valoracions és la base del valor del negoci. En molts casos, el valor dels actius intangibles supera el valor dels actius materials, cosa que pot provocar una gran discussió entre el comprador i el venedor sobre el valor real d’aquests actius.

No hi ha una fórmula de valoració perfecta. Cadascun té problemes, de manera que es pot esperar que el comprador i el venedor discuteixin sobre el valor real de l'entitat. El comprador intentarà reduir la valoració per tal de generar un cert valor a partir d’una adquisició, mentre que el venedor té un incentiu per ser massa optimista a l’hora de fer projeccions i valorar els actius.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found