Inventari de mercaderies

L’inventari de mercaderies és un producte adquirit per un distribuïdor, majorista o minorista de proveïdors, amb la intenció de vendre la mercaderia a tercers. Aquest pot ser l’actiu més gran del balanç d’alguns tipus d’empreses. Si aquests béns es venen durant un període comptable, el seu cost es carrega al cost dels béns venuts i apareix com a despesa al compte de pèrdues i guanys del període en què es va produir la venda. Si aquests béns no es venen durant un període comptable, el seu cost es registra com a actiu corrent i apareix al balanç fins al moment en què es venen.

Si el valor de mercat de l'inventari de mercaderies disminueix per sota del seu cost registrat, haureu de reduir el cost registrat fins al seu valor de mercat i carregar la diferència en concepte de despesa, d'acord amb la regla de cost o de mercat més baixa.

L'inventari de mercaderies es pot ubicar en tres zones: en trànsit de proveïdors (segons els termes del punt d'enviament FOB), a les instal·lacions d'emmagatzematge de l'empresa o en enviament a ubicacions propietat de tercers. Quan compileu el cost total de l'inventari per registrar-lo al final del mes als registres comptables de l'empresa, haureu d'incloure tota la mercaderia a les tres ubicacions. Fer-ho és més fàcil amb un sistema d’inventari perpetu, que manté els saldos actualitzats de totes les quantitats unitàries. Un mètode menys fiable és el sistema d’inventari periòdic, segons el qual es necessita un recompte físic de fi de període per verificar les quantitats disponibles.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found