Comptabilització de descomptes de vendes

Un descompte de venda és una reducció del preu d’un producte o servei que ofereix el venedor, a canvi d’un pagament anticipat pel comprador. Es pot oferir un descompte de vendes quan el venedor no tingui efectiu o si vol reduir l’import registrat de les seves obligacions pendents de cobrar per altres motius.

Un exemple de descompte en vendes és que el comprador tingui un descompte de l’1% a canvi de pagar en un termini de deu dies a partir de la data de la factura, en lloc dels 30 dies normals (també s’indica a la factura com a termes de l’1% 10/30 nets) ). Un altre descompte de vendes comú són les condicions del "2% 10/30 nets", que permeten un descompte del 2% per pagar dins dels 10 dies posteriors a la data de la factura o per pagar en 30 dies.

Si un client s’aprofita d’aquestes condicions i paga menys de l’import total d’una factura, el venedor registra el descompte com a dèbit al compte de descomptes de vendes i com a crèdit al compte a cobrar. El compte de descomptes per vendes apareix al compte de pèrdues i guanys i és un compte contra ingressos, el que significa que compensa les vendes brutes, cosa que resulta en una xifra de vendes netes més petita. La presentació d’un descompte de vendes al compte de pèrdues i guanys és: