Opinió adversa

Una opinió adversa és una declaració de l’auditor extern d’una entitat que diu que els estats financers de l’entitat no representen de manera justa els seus resultats, la seva posició financera i els seus fluxos d’efectiu. L'opinió també es pot emetre si determinades revelacions obligatòries no acompanyen els estats financers o si l'entitat no ha elaborat els seus estats financers d'acord amb les disposicions del marc comptable aplicable. L’auditor exposa el motiu d’aquest tipus d’opinió a l’informe. Aquest és un resultat inusual, ja que l’auditor normalment és capaç de convèncer el client d’alterar els seus estats financers per aconseguir un grau més elevat d’equitat en els informes. Quan es dóna una opinió adversa, el client normalment no pot emetre els estats financers a persones externes, com ara creditors, prestadors i inversors.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found