Estructura financera

L’estructura financera és la combinació de passius a curt termini, deutes a curt termini, deutes a llarg termini i recursos propis que una empresa utilitza per finançar els seus actius. Una dependència significativa del finançament del deute permet als accionistes obtenir un retorn de la inversió superior, ja que hi ha menys recursos propis al negoci. Tanmateix, aquesta estructura financera pot ser arriscada, ja que l’empresa té una gran obligació de deute que s’ha de pagar. Una empresa posicionada com a oligopoli o monopoli és la més capaç de donar suport a aquesta estructura financera apalancada, ja que es poden predir de manera fiable les seves vendes, beneficis i fluxos d’efectiu. Per contra, una empresa situada en un mercat altament competitiu no pot suportar un alt grau d’apalancament, ja que experimenta ingressos i fluxos d’efectiu volàtils que podrien fer perdre els pagaments del deute i provocar una declaració de fallida. Una empresa en aquesta última posició ha de desviar la seva estructura financera en direcció a més renda variable, per a la qual no hi ha cap obligació de devolució. En conseqüència, un dels temes més crítics per a un CFO a tractar és la combinació adequada de deute i recursos propis que s’ha d’utilitzar en l’estructura financera d’una empresa.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found