La diferència entre el llibre major i el saldo de prova

Hi ha diverses diferències entre el llibre major i el saldo de prova, que són les següents:

  • Quantitat d'informació. El llibre major conté les transaccions detallades que comprenen tots els comptes, mentre que el saldo inicial només conté el saldo final de cadascun d’aquests comptes. Per tant, el llibre major pot tenir diversos centenars de pàgines, mentre que el saldo de prova només cobreix algunes pàgines.
  • Ús. El llibre major s’utilitza com a principal font d’informació per part dels comptables financers quan investiguen comptes. El saldo de prova té un ús molt més limitat, on es comparen els totals de tots els deutes i crèdits per verificar que els llibres estan en equilibri.
  • Ús de l'auditor. Els auditors sol·liciten una còpia del saldo de prova com a part de la seva auditoria de final d’any, de manera que tinguin saldos finals per a tots els comptes. Utilitzen el llibre major per a un propòsit diferent, que és rastrejar els saldos fins a transaccions individuals.
  • Naturalesa de la informació. Es considera que el llibre major és una base de dades d’informació sobre transaccions comptables, mentre que el saldo de prova només és un informe que es deriva del llibre major.