Definició de volatilitat

Què és la volatilitat?

La volatilitat defineix la mida i la freqüència dels canvis en el preu d'un actiu. Es considera que un actiu és més arriscat si té un alt nivell de volatilitat, ja que la seva valoració es podria distribuir en un rang substancial. Per contra, una taxa baixa de volatilitat equival a canvis mínims o moderats en els preus durant un període de temps. Una opció associada a un actiu és més valuosa quan la volatilitat associada a l’actiu és elevada, ja que el titular de l’actiu pot obtenir un gran guany en esperar que augmenti el preu de l’actiu i després el compri; en fer-ho, es maximitza la diferència entre el preu d’exercici de l’opció i el preu de compra. Es considera un nivell alt de volatilitat menys favorable respecte a una cartera de jubilació, ja que el valor final de la cartera pot ser extremadament difícil de predir.

La volatilitat es basa en els moviments històrics de preus de l’actiu i es calcula com la desviació estàndard del preu de l’actiu durant un període de temps. La beta és una mesura de la volatilitat, ja que mesura la volatilitat en comparació amb un punt de referència de rendiment (normalment un índex borsari important). Per tant, una versió beta d’1,2 significa que un preu de l’actiu canvia el 120% en relació amb un canvi de preus del 100% en l’índex de comparació, mentre que una beta de 0,8 significa que el preu de l’actiu canvia el 80% en relació amb un canvi de preu del 100% índex de comparació.