Fons especial d’ingressos

Un fons especial d’ingressos és un fons que s’utilitza dins d’una entitat governamental per registrar els ingressos procedents de determinades fonts d’ingressos per als quals l’ús del fons està restringit. Exemples de fons d’ingressos especials són els que s’utilitzen per al finançament de parcs, biblioteques, escoles i gestió d’aigües residuals. L’ús d’un fons especial d’ingressos facilita el seguiment de les entrades i sortides d’efectiu relacionades amb activitats de propòsit especial.