Prorratejar

Prorratejar significa assignar alguna cosa utilitzant una base lògica d’assignació. El concepte s’utilitza habitualment en comptabilitat. Per exemple, una factura de serveis públics es prorrateja a cada departament d'una empresa, en funció de la plantilla de cadascun. O bé, el cost de l’assegurança de responsabilitat civil es prorrateja a totes les línies de productes d’una organització, en funció de les seves vendes.